Bouw!-pilootscholen vertellen

Heel wat scholen rondden een Bouw!-pilootproject af. Ruim 80% koos ervoor om Bouw! op duurzame wijze te implementeren. Hieronder vind je getuigenissen van directie, (zorg)leerkrachten, leerlingenbuitengewoon onderwijs

 

Directie aan het woord

Directrice Ann Savat van vrije basisschool Mariavreugde in Wondelgem is helemaal overtuigd van de meerwaarde van Bouw!. Haar woorden: “Er zijn toch een aantal kinderen die stappen hebben gezet die wij met alleen puur menselijk niet hadden kunnen zetten.”

Na afloop van het Bouw!-pilootproject interviewden we directrice Ann Savat. Zij gelooft er sterk in dat elk kind stappen kan zetten, maar had nooit verwacht dat een digitaal programma daar zo goed kon in ondersteunen. Afwachtend aangevat, maar erg blij verrast met het resultaat van het project, breekt ze een lans voor Bouw!. Bekijk hier haar volledige getuigenis.

Zorg/leerkrachten aan het woord

Zorgcoördinator & beleidsondersteuner juf Els Foulon van de Spanjeschool De Tassche gelooft, net als haar directeur Gerdi, sterk in de waarde van preventie bij leesproblemen. Els zet met Bouw! in op de fonemische vaardigheden stimuleren bij de kleuters. Bekijk hier haar getuigenis.

Zorgcoördinator meester Wim en (zorg)juf Lieselot van VBS Mariavreugde vonden in Bouw! de ideale oplossing om gericht extra oefenkansen te bieden, want de “lees”spreidstand is wel erg groot. Beide zorgleerkrachten zijn enorm tevreden over het traject en de evolutie die het teweeg bracht bij de kinderen. Bekijk hier het interview met Wim en Lieselot.

Zorgjuf Emma en juffen Phaedra en Claudia van de Hendrik Conscience school in Oostende deden zelf ervaring op met Bouw! op hun school. Blij verrast van de vooruitgang bij de leerlingen die er mee aan de slag gingen, is dit één van vele scholen die ervoor koos om Bouw! op duurzame wijze te implementeren. Bekijk hieronder hun getuigenis. 

 

Tutoren /kinderen aan het woord

Ine, Lize, Flo en Jarne uit het 4de leerjaar VBS Mariavreugde begeleidden elk een kindje tijdens het oefenen met Bouw!. Zoco meester Wim gaf hen bewust de controle in handen en kan nu besluiten dat ze dit prima gedaan hebben. Zowel de kinderen als de tutoren zijn gegroeid. Een win-win dus!

Niet alleen de Bouw!-leerling geniet van voordelen als duidelijke instructie, onmiddellijke feedback, het opbouwen van een band en (zelf)vertrouwen. Ook voor de oudere leerling die als tutor kan ingeschakeld worden, blijkt dit de grootste motivatie te zijn. Daar doen Celia (tutor van Erika) en Tamir (tutor van Seth) van de Hendrik Conscienceschool in Oostende het voor. Ook hun zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidszin en sociale omgang kreeg een boost...

 

“Werken in Bouw! is heel leuk!” aldus deze jonge leerling van basisschool Sint Theresia (Anzegem) die je aan de slag ziet met Bouw!. Twee van de 6 lestypen komen hier even kort in beeld. Bouw! is een uitgebreid programma, met ruim 500 lesjes en een doorlooptijd van gemiddeld 1,5 jaar.

Ook voor buitengewoon onderwijs

Bouw! is  preventief, maar ook remediërend in te zetten het buitengewoon onderwijs. Dat werd aangetoond via een studie, maar ontdekten ondertussen ook verschillende Vlaamse scholen buitengewoon basisonderwijs. Lees of bekijk hun getuigenissen hieronder.

 

Lees hier het Lexima Magazine artikel en ontdek hoe logopedistes Sharis en Els van BuBaO De Mostheuvel (WestMalle) het aanpakken.

 

Logopediste Evi Sannen van BuBaO Saigo Sterrenbos (Mol) begeleidt type basisaanbod en type 2 leerlingen. Saigo Sterrenbos heeft altijd erg ingezet op technisch lezen. Lezen en kunnen lezen staan centraal. Bouw! bleek voor hen het ontbrekende stukje om de leesontwikkelijk terug op gang te krijgen. Evi was initieel erg kritisch, maar constateerde tijdens en na het Bouw! pilootproject dat Bouw! doet wat het belooft! "We zijn bijzonder tevreden met wat we tot nu toe bereikten.", aldus Evi. Bekijk hier het getuignisfilmpje van Evi. 

 

Logopedistes Martien Knuts en Ann Keunen van BuBaO de Berk (Hasselt) vonden de pilootresultaten bij hun leerlingen alvast veelbelovend.

Wat zegt Directrice Ria Verlinde, lagere school Sint Ursula Wilrijk, over Bouw!?
Ik ben dankbaar voor de ‘extra uren zorg’ die het programma Bouw! sinds z’n intrede voor rekening neemt. Zorg die niet door (zorg)leerkrachten hoeft ingevuld te worden, maar die wel kwalitatief gegeven wordt. Bij ons komt dat neer op 18 uur extra zorg per week. Ongelooflijk toch?! Zelfs met de beste wil kan de reguliere zorg op school nooit de noden van de leerlingen helemaal invullen.
De leesinterventie Bouw! neemt 18 keer (want momenteel volgen 18 leerlingen een Bouw!-traject) 15 minuten 4 keer per week voor zich. Dat betekent ook dat er 18 tutoren uit het vijfde of zesde leerjaar elke middag tussen 13u en 13u15 er een gezellig tutormoment maken van het samen oefenen in Bouw!. ‘Met een beetje basisinstructie en een spiekbriefje met paswoord en gebruikersnaam loopt alles op rolletjes’. Leerkrachten moeten enkel toezien op waar hun leerlingen zich bevinden en of ze op tijd terug zijn. Voor het overige hebben ze er geen werk aan. Tutoren vinden, was trouwens geen probleem. Wij geloven sterk in peer tutoring en waren daar voor Bouw! ook al mee aan de slag voor huiswerkbegeleiding of als tutor voor begrijpend lezen.
Wat zegt Hanne Cool van Olva Sint-Katarina, over Bouw!?
“Het was vertederend om de kleintjes met de grote kinderen bezig te zien. Iedereen had er gewoon zin in.”
Wat zegt Liesbet Kerckhove van GO8 Futura BuBaO over Bouw!?
"Bouw! omvat de volledige opbouw van het voorbereidend lezen zoals wij dit als logopedist in de klas willen binnenbrengen."
Wat zegt Griet Gevaert van VBS Zandvoorde over Bouw!?
“We geloven echt in bouw! en de kinderen zijn heel enthousiast, vooral ook de kleuters. Bouw! zit goed in elkaar. Het is kant en klaar materiaal. Wij hebben als school weinig zorguren, gezien er weinig SES-kinderen zijn, maar we hebben wel veel zorgen waardoor we echt op het preventieve willen inzetten en Bouw! sluit daar perfect bij aan.”
Wat zegt Joke Fossaert, GBS Wonderwijs Hooglede, over Bouw!?
“Sinds we met Bouw! werken, heeft dit jaar voor het eerst ieder kind in het eerste leerjaar een leesniveau behaald.”
Wat zegt Heide Boussier, GBS Wonderwijs Hooglede, over Bouw!?
“We hebben een leerling die in de klas vaak vastloopt maar wanneer hij in Bouw! aan de slag gaat, blinkt hij echt uit.”