Onze missie

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen

Onze missie: Lexima wil geletterdheid en gecijferdheid bevorderen zodat iedereen optimaal kan functioneren in onze informatiesamenleving.

 

Lexima is een internationaal opererende education technology provider. Met onze bewezen effectieve programma’s helpen we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op het vlak van lezen, schrijven en rekenen. Zo dragen wij ons steentje bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid.

 

Goed kunnen lezen, schrijven en rekenen is de basis om te functioneren in een wereld die draait om cijfers en letters. Omdat dat dit niet voor iedereen even makkelijk gaat, maken wij digitale programma’s die leerlingen hierbij helpen. Met onze hulp worden ze zelfredzamer.

 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het werken met onze programma’s een positief effect heeft. Onze aanvullende diensten zorgen voor een optimale inzet en maximale leeropbrengst. Met onze programma’s als duwtje in de rug hebben leerlingen met leerproblemen dezelfde kans op succes als alle anderen.

 

We werken op basis van vier pijlers: leesbevordering, preventie, remediëren en compenseren. Preventief om problemen te voorkomen, remediërend om een opgelopen achterstand weg te werken en compenserend voor leerlingen die al langer moeite hebben en gewoon terug mee willen met het tempo van de klas.  Leesbevordering zorgt voor een betere leesvaardigheid en grotere woordenschat. Zo sluit het onderwijs optimaal aan bij de behoeften en talenten van elke leerling.

 

De leerlingen, studenten en onderwijsprofessionals staan centraal in dit verhaal. Leerproblemen aanpakken doen we samen. Als onderwijsprofessional ben je ideaal geplaatst om je leerlingen de juiste hulpmiddelen aan te reiken, hen aan te moedigen en hen te helpen bij het trotseren van hun uitdagingen.