Academie

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten.

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, ondersteuners, zorgleerkrachten en zorgcoördinatoren. Zij specialiseren zich in het signaleren en begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.