Een pilootproject is een testperiode onder begeleiding voor het uitproberen en evalueren van Bouw! binnen jouw school. 
Ideaal als je de intentie hebt om met het programma te starten maar dit eerst dieper wilt leren kennen. 

De kern van Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Dit preventieve leesprogramma geeft leerlingen inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn. In ‘Bouw! Start’ leren de leerlingen de verschillende letters en lettercombinaties én wordt er ingezet op de analyse en synthese van eenvoudige woorden. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Naast de preventieve aanpak, kan Bouw! ook remediërend ingezet worden bij zwakke(re) lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt in het eerste of tweede leerjaar. 

 

Lezen met een tutor

Een tutor begeleidt de Bouw!-leerling en geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan dit een oudere leerling of vrijwilliger (bijv. leesouder) zijn, thuis kan dit een (groot)ouder of oudere broer of zus zijn. De zorgleerkracht, leescoach of leerkracht neemt de tussentoetsen af. De begeleiding door een niet-professionele tutor verlaagt de druk voor de leerkracht. Door een uitgebreid rapportagesysteem kan elke leerkracht de vorderingen van de leerlingen opvolgen. 

Adaptief en methode-onafhankelijk

Bouw! sluit aan bij de fase van de verhoogde zorg binnen het zorgcontinuüm. Het programma kan naast elke courante leesmethode ingezet worden. Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online lessen, een instap- en eindtoets, tussentijdse toetsen, 6 verschillende lestypen waarvan 3 instructielessen en 3 herhalingslessen.

 

Bouw! is een adaptief programma, waardoor de leerling steeds op zijn eigen cognitief niveau oefent. Afhankelijk van de resultaten van de toetsen, zet Bouw! altijd de gepaste oefenles voor de leerling klaar.

 

Volg de kennismakingswebinar 
Kom te weten hoe Bouw!, bij een correcte inzet, de leesproblemen in jouw klas halveert. Schrijf je hier in.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier.

<<< Opgelet! Alle productvarianten voor dit programma gegroepeerd per staffel vind je via de filteropties. Kies de juiste staffel op basis van het totaal aantal leerlingen van jouw school. De getoonde prijs houdt rekening met de inzetbaarheid van het programma. Na het aanmaken van een account krijg je alleen nog de staffelgrootte afgestemd op jouw schoolgrootte te zien.

Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een leesinterventieprogramma waarmee leesproblemen preventief aangepakt worden. Door het herkennen van risicosignalen die een vergrote kans op leesproblemen geven, zoals laag fonemisch bewustzijn, of bij het uitvallen op de KOALA-test kan er vanaf midden 3de kleuterklas gestart worden met deze risicoleerlingen. Door een vroege inzet voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen én starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. 

 

  • 1-op-1 begeleiding door een (niet professionele) tutor 
  • Bewezen effectief: doet leesproblemen met ruim 60% dalen
  • Geeft inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn

Bouw! bestellen? Klik hieronder het product van je keuze. 

Meer weten over Bouw!

Aanvullende informatie

Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege de derde kleuterklas of aan het begin van het eerste leerjaar. Bouw! geeft deze leerlingen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning. Je bekomt de beste resultaten als alle lessen uit het programma worden doorlopen. Als kleuterleerkracht kun je alarmsignalen oppikken die kunnen wijzen op latere leesproblemen. Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook de resultaten van de KOALA-test kan hier een indicatie geven of leerlingen al dan niet een risico hebben om leesachterstand te ontwikkelen. 

 

 

 

Op wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken. Leerlingen die het programma Bouw! volgden, maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de leerjaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Bouw! werd ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam en is sinds 2014 in gebruik. Sinds de start gingen ruim 5000 Nederlandse scholen en 70.000 leerlingen ermee aan de slag. Twee wetenschappelijke studies toetsten de effectiviteit en resulteerden in een bewezen daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers). 

Wist je dat ...

Vlaamse Bouw!-pilootscholen vertellen
Directrice Ann Savat van vrije basisschool Mariavreugde in Wondelgem is helemaal overtuigd van de meerwaarde van Bouw!. Haar woorden: “Er zijn toch een aantal kinderen die stappen hebben gezet die wij met alleen puur menselijk niet hadden kunnen zetten.” Meer lezen doe je hier.
Neem deel aan de Bouw!-kenniskring
Bij Lexima staat vorming en professionalisering van het onderwijs centraal. Praktijkervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de continue professionalisering van onderwijsprofessionals. Wij voorzien een netwerkmoment, genaamd de Kenniskring, waarbij onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaringen delen. Één van onze inhoudelijke experten is steeds aanwezig om adviezen te geven bij specifieke praktijkproblemen die jullie ervaren. Onder het genot van een drankje en knabbeltje krijg je de nodige handvaten om verder met Bouw! aan de slag te gaan in de klas. Deelnemen? Kies in de shop voor Kenniskring Bouw!. Meer info hier.
Risicoleerlingen signaleren?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken volgende signalen belangrijke risicofactoren te zijn voor latere leesproblemen:

 • lage letterkennis
 • zwak fonemisch bewustzijn
 • meertalige of taalarme thuissituatie
 • dyslexie in de familie
 • moeilijkheden met snel kleuren benoemen
 • moeilijkheden met rijmen
 • Lexipoort voor beheer en rapportage
  Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar de leerling zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.
  usp-icon-rebrand Bewezen effectief
  usp-icon-rebrand Vermindert leesproblemen met ruim 60%
  usp-icon-rebrand Blijvend positief effect op leesprestaties