De kern van Bouw!

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Dit preventieve leesprogramma geeft leerlingen inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn. In ‘Bouw! Start’ leren de leerlingen de verschillende letters en lettercombinaties én wordt er ingezet op de analyse en synthese van eenvoudige woorden. In 'Bouw! Verder' leren zij woorden met een complexere structuur, zoals woorden met medeklinkerclusters, samengestelde woorden en woorden met open en gesloten lettergrepen. Naast de preventieve aanpak, kan Bouw! ook remediërend ingezet worden bij zwakke(re) lezers waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt in het eerste of tweede leerjaar.  Hoe scholen die al met Bouw! aan de slag zijn het programma ervaren, lees en bekijk je hier!

 

Lezen met een tutor

Een tutor begeleidt de Bouw!-leerling en geeft directe feedback en emotionele ondersteuning. Op school kan dit een oudere leerling of vrijwilliger (bijv. leesouder) zijn, thuis kan dit een (groot)ouder of oudere broer of zus zijn. De zorgleerkracht, leescoach of leerkracht neemt de tussentoetsen af. De begeleiding door een niet-professionele tutor verlaagt de druk voor de leerkracht. Door een uitgebreid rapportagesysteem kan elke leerkracht de vorderingen van de leerlingen opvolgen. 

Adaptief en methode-onafhankelijk

Bouw! sluit aan bij de fase van de verhoogde zorg binnen het zorgcontinuüm. Het programma kan naast elke courante leesmethode ingezet worden. Bouw! bestaat uit 13 hoofdstukken (bouwdelen) en meer dan 500 online lessen, een instap- en eindtoets, tussentijdse toetsen, 6 verschillende lestypen waarvan 3 instructielessen en 3 herhalingslessen.

 

Bouw! is een adaptief programma, waardoor de leerling steeds op zijn eigen cognitief niveau oefent. Afhankelijk van de resultaten van de toetsen, zet Bouw! altijd de gepaste oefenles voor de leerling klaar.

 

Volg de kennismakingswebinar 
Kom te weten hoe Bouw!, bij een correcte inzet, de leesproblemen in jouw klas halveert. Schrijf je hier in.

 

Op zoek naar verdiepende informatie? Klik hier.

Op zoek naar getuigenissen over Bouw! in Vlaanderen? Klik hier.

Op zoek naar informatie over de studies rond Bouw!? Klik hier.

Opgelet! 

Kies de juiste staffel op basis van het totaal aantal leerlingen van jouw school. 

De getoonde prijs houdt rekening met de inzetbaarheid van het programma. Lees hier meer.

Bouw!

Voorkom leesproblemen

Bouw! is een leesinterventieprogramma waarmee leesproblemen preventief aangepakt worden. Door het herkennen van risicosignalen die een vergrote kans op leesproblemen geven, zoals laag fonemisch bewustzijn, of bij het uitvallen op de KOALA-test kan er vanaf midden 3de kleuterklas gestart worden met deze risicoleerlingen. Door een vroege inzet voorkom je in veel gevallen de ontwikkeling van leesproblemen én starten kinderen met meer vertrouwen in het 1ste leerjaar. 

  • 1-op-1 begeleiding door een (niet professionele) tutor 
  • Bewezen effectief: doet leesproblemen met ruim 60% dalen
  • Geeft inzicht in alfabetische principes als klank-tekenkoppeling en fonemisch bewustzijn
  • Toegankelijk via LeerID, SSO Vlaamse overheid

Bouw! bestellen? Klik hieronder het product van je keuze. 

Bouw! als pilootschool gratis én begeleid uitproberen? Klik hier voor meer info en de inschrijflink.
Doorloop je de pilot in het 1ste trimester van schooljaar '24-'25 en ga je door? Dan bekom je 15% korting!

Meer weten over Bouw!

Aanvullende informatie

Bouw! is bedoeld voor leerlingen met een risico op leesproblemen. Idealiter wordt er gestart halverwege de derde kleuterklas of aan het begin van het eerste leerjaar. Bouw! geeft deze leerlingen intensieve, gerichte en langdurige instructie en ondersteuning. Je bekomt de beste resultaten als alle lessen uit het programma worden doorlopen. Als kleuterleerkracht kun je alarmsignalen oppikken die kunnen wijzen op latere leesproblemen. Het is de taak van school om vroegtijdig te screenen op deze vaardigheden. Ook de resultaten van de KOALA-test kan hier een indicatie geven of leerlingen al dan niet een risico hebben om leesachterstand te ontwikkelen. 

 

 

 

Op wetenschappelijke basis

Bouw! is in wetenschappelijke onderzoeken effectief gebleken. Leerlingen die het programma Bouw! volgden, maakten een significant betere leesontwikkeling door dan de controlegroepen. Ook bleef in de leerjaren na de interventie het aantal kinderen met leesproblemen veel lager en waren er minder zittenblijvers.

 

Bouw! werd ontwikkeld door de universiteit van Amsterdam en is sinds 2014 in gebruik. Sinds de start gingen ruim 5000 Nederlandse scholen en 70.000 leerlingen ermee aan de slag. Twee wetenschappelijke studies toetsten de effectiviteit en resulteerden in een bewezen daling van leesproblemen met ruim 60% (halvering van de groep zeer zwakke lezers, verdubbeling van de groep bovengemiddelde tot zeer goede lezers). 

Wist je dat ...

Vlaamse Bouw!-scholen vertellen - getuigenissen
Directrice Ann Savat van vrije basisschool Mariavreugde in Wondelgem is helemaal overtuigd van de meerwaarde van Bouw!. Haar woorden: “Er zijn toch een aantal kinderen die stappen hebben gezet die wij met alleen puur menselijk niet hadden kunnen zetten.” Meer lezen doe je hier.
Bouw! is ook geschikt voor het buitengewoon onderwijs, getuigen logopedistes Sharis, Els en Evi
Logopedistes Sharis en Els van BuBao De Mostheuvel gebruiken het leespreventieprogramma Bouw! al 3 jaar op rij om het aanvankelijke lezen bij hun vastlopende lezertjes type 3 en 9 in te stimuleren. Bouw! wordt er eerder remediërend dan preventief ingezet. Leerlingen starten pas met Bouw! als ze voldoende letters kennen. Lees hier het artikel

Logopediste Evi Sannen van BuBaO Saigo Sterrenbos in Mol begeleidt type basisaanbod en type 2 leerlingen. Saigo Sterrenbos heeft altijd erg ingezet op technisch lezen. Lezen en kunnen lezen staan centraal. Bouw! bleek voor hen het ontbrekende stukje om de leesontwikkelijk terug op gang te krijgen. Bekijk hier het getuignisfilmpje van Evi.
Risicoleerlingen signaleren?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijken volgende signalen belangrijke risicofactoren te zijn voor latere leesproblemen:

 • lage letterkennis
 • zwak fonemisch bewustzijn
 • meertalige of taalarme thuissituatie
 • dyslexie in de familie
 • moeilijkheden met snel kleuren benoemen
 • moeilijkheden met rijmen
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
  Het grote verschil met andere programma's en games die taal stimuleren? De wetenschappelijke onderbouw en bewezen effectiviteit van Bouw!. Het programma werd ontwikkeld aan de universiteit van Amsterdam en wordt sinds 2014 door wetenschappers opgevolgd. Zo werd aan de hand van 2 langlopende studies onder leiding van Prof. Aryan van der Leij aangetoond dat Bouw! bij een correcte inzet leesproblemen met ruim 60% doet dalen. Hier lees je meer over het onderzoek.

  Ook Vlaamse wetenschappers pleiten voor vroege preventie
  Prof. Pol Ghesquière (KUL), bekend van de dyslexieparadox (Lexima Magazine editie 2022), geeft aan dat de beste periode om interventies te doen om mensen met dyslexie te helpen, ligt tussen het 3de kleuter en het 1ste leerjaar.
  Bekijk het filmpje met Prof. Ghesquière hier.

  Prof. Maaike Vandermosten (KUL) gebruikte indicaties in de 3de kleuterklas in haar onderzoek naar de bepaling van het cognitief risico op dyslexie.

  Dr. Kirsten Schraeyen en Dr. Astrid Geudens schreven een artikel rond meertaligheid en leesproblemen in Lexima Magazine 2023. Zij zijn van mening dat een preventieve aanpak rendeert voor elk kind, ook voor kinderen die opgroeien met één of meerdere andere moedertalen. Ze baseren hun inzichten op onderzoek dat duidelijk laat zien dat er kansen liggen in een vroege preventieve aanpak.

  Bouw! staat het kleuterzijn niet in de weg
  Bouw! is naast een wetenschappelijk onderbouwd ook een erg attractief en 'speels' programma zodat kinderen er vooral ook graag en gemotiveerd mee aan de slag gaan. Het geeft kinderen met een risico op leesproblemen de kans om bij te benen in de basis van het leesproces en biedt hen zo gelijke kansen op lees- en leersucces.

  Lexipoort voor beheer en rapportage
  Lexipoort.nl is het gebruiksvriendelijke klantportaal van waaruit je Bouw! opstart. Als Bouw! begeleider heb je toegang tot de resultaten van de leerlingen die aan je zijn toegewezen. Via het handige leerlingenoverzicht krijg je snel zicht op waar de leerling zich momenteel in het programma situeert (hoogst afgeronde les, oefentijd thuis & op school). Je kunt ook “afdalen” in de specifieke leerlingresultaten tot je in detail zicht krijgt op gemaakte fouten. De info wordt gebundeld onder de knoppen voortgang, oefentijd per week en lessenoverzicht.
  Neem deel aan de Bouw!-kenniskring
  Bij Lexima staat vorming en professionalisering van het onderwijs centraal. Praktijkervaringen zijn een belangrijk onderdeel van de continue professionalisering van onderwijsprofessionals. Wij voorzien een netwerkmoment, genaamd de Kenniskring, waarbij onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan en ervaringen delen. Één van onze inhoudelijke experten is steeds aanwezig om adviezen te geven bij specifieke praktijkproblemen die jullie ervaren. Onder het genot van een drankje en knabbeltje krijg je de nodige handvaten om verder met Bouw! aan de slag te gaan in de klas. Deelnemen? Kies in de shop voor Kenniskring Bouw!. Meer info hier.
  Actievoorwaarden gratis uitprobeeractie Bouw! van 2/05 t/m 30/11
  De actievoorwaarden:
  • de actie liep van 02/05/23 t/m 30/11/23
  • je probeerde Bouw! in die periode helemaal gratis uit
  • na je aanmelding ontving je de link naar een online Ga-van-start-training
  • in de loop van de proefperiode kreeg je digitale ondersteuning
  • zonder opzeg vloeide de proefperiode vanaf 1/12 over in het betalend abonnement waarop je intekende vanaf. Tot 1/12 kon je Bouw! op elk gewenst moment beëindigen via een kort opzeggingsmailtje naar consulenten@lexima.be.
  • naast de actievoorwaarden gelden ook de algemene en abonnementsvoorwaarden die je hier vindt.
  • Bij een keuze voor een jaarabonnement bekom je 50% korting bij verderzetting na de gratis proefperiode. Bij een keuze voor een Plus Pakket 3 jaar bekom je 75% korting in jaar 1, 50% korting in jaar 2 en 25% korting in jaar 3. Bij deze abonnementsvorm heb je opzegmogelijkheid tot 1 jaar. Opzeggen doe je via een mailtje naar consulenten@lexima.be minstens 2 maand voor het einde van jaar 1.

  usp-icon-rebrand Bewezen effectief
  usp-icon-rebrand Vermindert leesproblemen met ruim 60%
  usp-icon-rebrand Blijvend positief effect op leesprestaties