Leesbevordering Leesbevordering is het stimuleren van leerlingen zodat zij meer leesplezier en leesmotivatie ervaren. Want alleen als kinderen lezen leuk vinden, lezen ze voldoende om vaardige lezers te worden.
Preventie Onze preventieve aanpak richt zich op leerlingen van de 3de kleuterklas tot en met het 2de leerjaar (of met een vergelijkbaar leesniveau) die een risico lopen op leesproblemen. Op deze manier wordt achterstand voorkomen.
Remediëren Bij het remediëren van lees-, spelling- en rekenproblemen ligt de nadruk op het wegwerken van achterstanden. Het is belangrijk dat de aanpak goed gestructureerd is en aansluit bij de specifieke problematiek van de leerling.
Compenseren Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Compenserende software wordt niet alleen ingezet bij leerlingen met dyslexie.

Programma's

De educatieve programma's van Lexima ondersteunen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen en dragen zo bij aan het bestrijden van laaggeletterd- en laaggecijferdheid. Ze sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en zijn afgestemd op zijn of haar specifieke ontwikkeling. Lexima-programma's zijn methode-onafhankelijk en naast elke lesmethode te gebruiken.  

Onze educatieve programma’s volgen een doorlopende leerlijn, want voor elke fase in de schoolloopbaan zijn oplossingen beschikbaar die passen bij de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Door een integrale aanpak uitgebouwd rond 4 pijlers helpen wij scholen bij het aanpakken van lees-, spelling- en rekenproblemen van hun leerlingen.

Alle programma's, op de installatieversies na, zijn toegankelijk via LeerID, de single sign-on oplossing ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Dat betekent dat je leerlingen met één gebruikersnaam en één wachtwoord toegang hebben tot Bouw!, Boekies, BLOON, Rekenheld, Alinea Cloud en Kurzweil Cloud, Alinea Web2Speech en Kurzweil Web2Speech. 

Je kunt elk Lexima-programma nu 2 maand gratis en begeleid uitproberen via een pilootproject!

Maak kennis met één van onze programma's via een webinar
Schrijf je in
Laat je inspireren op onze gratis inspiratiedagen
Schrijf je in