Bovenschools werken

Een bovenschools contract geeft een hoge leeropbrengst.

Steeds meer scholen bundelen hun krachten en werken samen om laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te bestrijden. Samenwerkende scholen behalen een hoge leeropbrengst en zorgen dat de inzet voor langere tijd is gewaarborgd.  Bovendien betalen deelnemende scholen een lagere prijs per leerling dan bij een individuele inzet via losse schoollicenties.

 

Bovenschools werken kan al vanaf 2 scholen.

Waarom een bovenschools contract niets dan voordelen heeft?
  1. Borging van kwaliteit door structurele projectbegeleiding, jaarlijkse voortgangsrapportage en evaluatiemomenten.

  2. Hogere effectiviteit door ondersteuning bij implementatie en gebruik van het programma, onder meer door gebruikerstrainingen.

  3. Betere resultaten door het delen van kennis en ervaringen en het bevorderen van professionaliteit en expertise.

  4. Continuïteit door breed gedragen besef van het belang van interventie.

  5. Prijsvoordeel. Tot 30% lagere licentiekosten!
Wat houdt een bovenschools contract in?
Vanaf 2 scholen kan je een bovenschools contract aangaan bestaande uit:

  • Schoolbrede licentiepakketten
  • Ondersteuning bij software-implementatie
  • Projectbegeleiding gedurende de looptijd van het contract
  • Inzet van vaardigheids- en verdiepingstrainingen

Lexima begeleidt nu al meer dan 200 projecten waarin onze educatieve interventies lees- en reken problemen voorkomen en geletterdheid bevorderen. Ook de inzet van compenserende software voor leerlingen met dyslexie wordt vaak bovenschools georganiseerd. Profiteer net als deze ruim 4.000 scholen van efficiënt samenwerken en van een aanzienlijke besparing in tijd en geld.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw scholengroep?
In een oriënterend gesprek gaan we dieper in op de noden van jullie scholengroep. Door dit in kaart te brengen kunnen we je een vrijblijvend bovenschools voorstel aanbieden op maat.