Wat is Bareka?

Bareka is ontwikkeld door Bandstra Speciaal Rekenadvies. De Bareka-rekentoetsen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring bij de ondersteuning van leerlingen met rekenproblemen, en op de resultaten van een uitgebreid onderzoekstraject naar het bestaan en de werking van rekendrempels van de RUG Groningen. 

 

Leren rekenen kun je zien als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden: de basisvaardigheden moeten eerst goed beheerst zijn voor nieuwe rekenkennis kan worden opgedaan. Om in de bovenste lagen te kunnen bouwen, moeten daarom eerst de steentjes uit de lagen eronder stevig liggen: geautomatiseerd zijn. Zo ontstaat inzicht in de rekenontwikkeling, bij (zorg)leerkrachten, maar ook bij leerlingen en hun ouders! 


In laag 1, 2 en 3 van Bareka’s Rekenmuurtje vind je donkergroene stenen: dat zijn de drempel- of speedstenen. Deze stenen vormen de basis voor het automatiseren van het rekenen, en vlot en snel beheersen is een voorwaarde voor het correct op kunnen lossen van sommen in de lagen erboven van het Rekenmuurtje 3.0. De Bareka Online Rekentoetsen geven per steentje inzicht op de power en speed. 

 

Opgelet: de term rekenmuurtje zorgt soms voor verwarring. Er zijn er nog in 'omloop' (bijv. Malmberg, Snappet, e.a.), maar deze kunnen de wetenschappelijke onderbouwing niet aantonen, doen geen metingen op power en speed en kunnen niet samenwerken met Rekensprint!

 

 

 

Preventief toetsen voor inzicht en remediëring

Doe je een preventieve meting bij een leerling op een laag, lagen of steentje(s), dan wordt het bijbehorende steentje van het Rekenmuurtje gevuld: rood (onvoldoende beheerst), oranje (twijfelachtig), lichtgroen (goed) of, als het gaat om een speed-steentje, donkergroen (voldoende geautomatiseerd). Zo kun je je leerstofaanbod aanpassen aan die steentjes die extra oefening nodig hebben en kun je zorgen voor gerichte remediëring om grote rekenachterstanden op te pakken. 

 

Samenwerking met Rekensprint

De remediëring van grote (en kleine) rekenachterstanden kun je aanpakken met de digitale (Nederlandse) versie van Rekensprint, beschikbaar via Lexima België vanaf 01/09/2024. In het dashboard lees je Bareka rapportages in, en je kunt direct per steentje een Rekensprint Online Oefenprogramma koppelen. Je volgt leerlingen vervolgens in de rekenmuurrapportages van Rekensprint Online.

Bareka

Coming Soon: Hiaten in de rekenontwikkeling inzichtelijk maken!

Met Bareka’s Rekenmuurtje breng je hiaten in de rekenontwikkeling helder in beeld. De online toetsen geven je inzicht in zowel de power (de beheersing van de verschillende rekenbewerkingen) als speed (de vlotte beheersing of de automatisering van de rekenbewerkingen), van elke laag en elk steentje uit de Rekenmuur 3.0.

Koppel de uitslagen van de Bareka rekentoetsen aan de uitgebreide oefenprogramma's in de digitale versie van Rekensprint. Zo verklein je grote en kleine rekenachterstanden en werk je elke dag aan automatiseren.

    • Helpt je leerstofaanbod aan te passen aan die steentjes die extra oefening nodig hebben
    • Werkt handig samen met Rekensprint
    • Gebaseerd op jarenlange ervaring en op de resultaten van een uitgebreid onderzoekstraject

Bareka is bestelbaar vanaf 01/09/2024.

Meld je nu al aan om de Nederlandse versie van Bareka als pilootschool gratis én begeleid uit te proberen vanaf 01/09! Je krijgt 25% lanceringskorting* bij een pilot gevolgd in het 1ste trimester van schooljaar ‘24-’25. Meer info over de pilootwerking.  Meteen inschrijven doe je hier.
(* niet cumulatief)

Demo

Bekijk de korte demo en ontdek hoe Bareka werkt. In slechts 9 minuten krijg je een idee over de belangrijkste functionaliteiten. Ter duiding: Via de gratis & begeleide pilot vangen de Vlaamse trainers jouw vragen op n.a.v. het werken binnen de Nederlandse versie.

Hou me op de hoogte

Geef via de knop hierinder je interesse aan. Dan houden we je op de hoogte van de lancering en het Bareka nieuws.

Bekijk de webinar

Ontdek hoe Bareka bijdraagt aan effectief onderwijs door onze gratis on-demand webinar te bekijken. In slechts 15-20 minuten kom je alles te weten over Bareka.