Impressies inspiratiesessies

Doorheen het schooljaar zetten wij in op een reeks van gratis inspiratiesessies voor onderwijsprofessionals en therapeuten. Een unieke manier om de academische wereld, ervaringsdeskundigen en het onderwijsveld dichter bij elkaar te brengen om inzichten en (praktijk)ervaringen met elkaar te laten delen. De sessies bieden altijd de mogelijkheid om in dialoog te gaan met de sprekers en elkaar.

waardering inspiratiesessies 2

We geven hieronder graag de biografie en impressies van de lezingen van onze verschillende academische en ervaringsdekundige gastsprekers. 

 

De 4- en 5 ster rating (gem. 4,40 op 5) en lovende commentaren geven ons en de sprekers alvast energie om dit initiatief onverminderd verder te zetten!

 

Ook zin om deel te nemen aan één van onze boeiende sessies?

Bekijk hier het aanbod.

Academische gastspreker preventie, Professor Aryan van der Leij: emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek Aryan van der Leij is de grondlegger van Bouw! en is op vandaag nog steeds betrokken bij het Research Institute Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van verschillende studies rond laaggeletterdheid en de preventie van leesproblemen en begeleidde de 2 langdurige studies aan de Universteit van Amsterdam die de onomstotelijke effectiviteit van Bouw! aantoonden. 

 

De inzichten prof. Aryan van der Leij beklijven: "Laat kinderen niet ‘doorkleuteren'. – Pak de achterstand zo vroeg mogelijk aan. – Taal leer je van een model, een tutor, intensief, 1 op 1, met herhaling en directe feedback”


Academische gastspreker preventie, Professor Pol Ghesquière: Pol Ghesquière is als hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen (m.i.v. remediërend onderwijs). Zijn onderzoekswerk bestrijkt diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek-en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder. Hij is tevens voorzitter van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vzw.


Academische gastspreker preventie, Professor Maaike Vandermosten: Maaike Vandermosten is sinds 2017 als professor werkzaam aan de KU Leuven, departement Neurowetenschappen. Een centraal thema in haar onderzoek is neuroplasticiteit. Zij doet o.a. onderzoek bij kinderen waarbij ze nagaat hoe de hersenen veranderen als kinderen leren lezen en hoe dit anders verloopt bij kinderen met leesproblemen (dyslexie). Dat is meteen ook het thema van de inspiratiesessie die Maaike verzorgt: “Het plastische jonge brein is ontvankelijk voor het vroegtijdig aanpakken van leesproblemen”. Ongelooflijk hoe boeiend Maaike vertelt en hoe ze moeilijke materie toch erg begrijpbaar kan uitleggen. Na haar sessies weet je welke delen van de hersenen instaan voor taal en wat daarmee gebeurt in de vroege levensjaren. 


Academische gastspreker remediëren, Dr. Madelon van den Boer: Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden en het aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het (basis) onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam (geweest) in de dyslexiezorg en op basisscholen. In het thema van de inspiratiesessie “Wegwerken van achterstanden bij spelling”, spreekt Madelon heel bedreven over de link tussen lezen en spellen, de waarde van en het tekort aan onderzoek rond spelling en hoe zij hier samen met collega Elise de Bree, bijzonder hoogleraar, verandering in brengt. Madelon loodste tijdens haar lezingen het publiek met enthousiasme door haar onderzoeksinzichten rond spelling en brengt heel wat praktische aandachtspunten voor het onderwijs.


Academische gastspreker compenseren, Charlotte Ryckebosch: Charlotte Ryckebosch studeerde in 2008 af als logopediste en was daarna werkzaam als zelfstandig logopediste. Ze deed heel wat ervaring op in het begeleiden van jongeren met leerproblemen. Bagage die goed van pas kwam bij haar start in 2018 als studentenbegeleidster+ aan HOGENT. Samen met haar collega’s begeleidt Charlotte alle studenten die met een functiebeperking studeren aan HOGENT. Ze ondersteunen hen via persoonlijke begeleiding en via het toekennen van maatregelen. Sinds schooljaar ’21-’22 biedt HOGENT deze studenten Alinea aan ter ondersteuning. Zo maakt Charlotte tijdens haar lezingen hard dat ook studenten met een leerbeperking evenveel kans maken op een diploma hoger onderwijs, maar het initiatief moet vanuit de 18+’ers zelf komen.


 

 

Academische gastspreker preventie, Dr. Kirsten Schraeyen: Dr. Kirsten Schraeyen is als docent en onderzoeker verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie, onderzoeksgroep Mens en Welzijn van Thomas More. Verder is zij verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en orthopedagogiek van KU Leuven. Een centraal thema in haar onderzoek is de invloed van meertaligheid op de mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling van jonge kinderen. Ze zet haar expertise ook internationaal in als gastdocent aan verschillende buitenlandse universiteiten en als wetenschappelijk medewerker van o.a. de Research Unit Logopedie (www.rul-suriname.com) van de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Ze schreef samen met Dr. Astrid Geudes het Lexima Magazine 2023 artikel "Meertaligheid en leesproblemen: grijp kansen, vermijd valkuilen!" Ook aan de inspiratiegids voor effectief leesonderwijs werkt Dr. Schraeyen mee.

 


Academische gastspreker preventie en leesbevordering, An De Moor: An De Moor is talenbeleidcoördinator Odisee & KUL BXL; Beleidsadviseur talen; Ondervoorzitter Leesoffensief; Bestuur deBuren & ondervoorzitter Vlamingen in de Wereld. Ze kent niet alleen in de diepte het Leesoffensief, maar heeft ook heel wat expertise m.b.t. de implementatie van een goed lees- en taalbeleid op school, taalbewust lesgeven en evidence-based bruikbare tips. Ze is ook aangesteld als talenbeleidscoördinator aan de Odisee Hogeschool en de KUL (campus Brussel). Tijdens haar bevlogen lezingen is An een echte pleitbezorger voor effectief leesonderwijs. De lezing van An kreeg prachtige feedback: "Zeer sterke spreker.", "Mocht langer duren.", "Erg verrijkend.", "Blij dat ik de kans kreeg dit te volgen.", "Enorm veel nieuwe info.", "Geef zin om er zelfs tijdens de vakantie al mee aan de slag te gaan!", ...

 


Academische gastspreker preventie en leesbevordering, Martine Ceyssens: Martine Ceyssens is bedenker en auteur van Lezergame. Lezergame is een methodeonafhankelijk programma om lezen te remediëren. De leestraining bestaat uit oefenmappen, leesboekjes en een educatieve game. In 2021 bracht Martine de oefenmap ‘Lezergame Zorg’ uit die een houvast tijdens het zorgtraject van het kind kan zijn. Martine werkte lange tijd als lector aan de UCLL binnen de bachelor-na-bachelor Buitengewoon Onderwijs en als onderzoeker binnen het expertisecentrum Inclusive Society van de UCLL waar ze met haar onderzoeksteam werkte rond ‘Samen leren lezen in de klas’. In haar praktijk waar ze als privé-logopediste werkt, ondervindt ze aan den lijve hoe het is om kinderen en jongeren met leerstoornissen te begeleiden. Martine schreef ondermeer de boeken “Mijn kind heeft dyslexie” en “ Lezer-scan”.


Academische gastspreker preventie en leesbevordering, Sandrine De Coster: Sandrine De Coster, Master Logopedie & Audiologie met hoofdspecialisatie dyslexie en dyscalculie, deelt al 2 decennia haar kennis als docent aan de Hogeschool Gent. Als moeder van een zoon met dyslexie overstijgt Sandrine de theorie en kan ze met passie en inzicht haar expertise overbrengen aan logopedisten en audiologen in spe. In haar vrije tijd zet ze mee haar schouders onder het ouderinitiatief vzw Sprankel die zich inzet om ouders en leerkrachten te informeren en sensibiliseren rond leerproblemen. Sandrine  gaf de deelnemers de tools in handen om te begrijpen hoe de 'circle of failure' de leesmotivatie en -vaardigheid beïnvloedt, om de kracht in te zien van feedback en hoge verwachtingen tijdens het leerproces, om te beseffen dat de rol van een leerkracht verder gaat dan alleen boeken aan te bieden en om te begrijpen hoe je verschillende vormen van feedback kunt inzetten.


Gastspreker / ervaringsgastspreker, Lucas Hermans: Lucas Hermans is logopedist en leerkracht wiskunde in Eureka Onderwijs en al jaren een vaste waarde binnen het Eureka team waarin hij meewerkt(e) aan RekenTrappers. Hij is ook het gezicht van Eureka, in de talloze didactische YouTube filmpjes over Eureka-technieken die hij zelf dagdagelijks inzet om zijn leerlingen optimale leerkansen te bieden. Eureka is eveneens het team achter ADIBoeken en het LeesVoor! gratis voorleessoftware. Dit project biedt basisschool en middelbare leerlingen met zorgnoden op het vlak van lezen en schrijven de kans om dankzij de digitale leerboeken en de kwalitatieve software toch op eigen cognitief niveau te werken en leersucces te ervaren. Lucas weet als geen ander hoe je bij leerlingen met leerproblemen focust op hun sterktes en hen dankzij een talentgerichte omgeving op korte termijn grote stappen laat zetten in hun leerproces. Over de gastlezing: Lucas Hermans daagde de deelnemers uit met de vraag ‘Wat zijn redelijke aanpassingen?’. Een kernvraag waar je als leerondersteuner in de leerondersteuning & advisering naar de scholen toe regelmatig mee geconfronteerd wordt.


 

Gastspreker /ervaringsdeskundige preventie en leesbevordering, Sarah Beyens: Sarah Beyens is pedagogisch begeleider vorming bij de OVSG vzw (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten). Sarah stond 17 jaar voor de klas voor ze pedagogisch begeleider werd. Door middel van de OVSG-leesprojecten kan ze haar bereik rond de inzet op lezen verbreden en ondersteunt ze hierin andere scholen en teams. Vanuit haar klaservaring reikt Sarah collega’s tips en werkvormen aan om de leeshonger bij leerlingen aan te wakkeren en probeert ‘leesmoetivatie’ daarmee om te bouwen tot ‘leesgoesting’. Haar motto, dat we vanuit Lexima graag mee onderschrijven: ‘Wie graag leest, zal meer lezen. Wie veel leest, zal steeds beter lezen. Wie goed leest, zal liever lezen.’

 


 

Gastspreker /ervaringsdeskundige preventie, Wim Vlegels: Wim Vlegels is zorgcoördinator in basisschool Mariavreugde in Wondelgem. Bij Wim staan al heel wat jaren ervaring op de teller. Hij stond zelf voor de klas en neemt tegenwoordig de rol van zorgcoördinator op zich. Binnen Mariavreugde werken ze met het educatief interventieprogramma Bouw! en Wim neemt daar samen met een aantal collega’s de trekkende rol bij de organisatie van het programma. Tijdens zijn lezing komt een praktijkverhaal met handige en praktische tips helemaal tot leven.

 


Gastspreker / ervaringsdeskundige taal/lezen, Marita Eskes: De Nederlandse Marita is senior onderwijsadviseur basisonderwijs op het gebied van taal- en leesonderwijs bij Expertis Onderwijsadviseurs. Zij werkte jaren als leerkracht, leescoördinator en remedial teacher. Ze weet als geen ander hoe ze de theorie in praktijk kan omzetten als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Marita is auteur van het boek ‘Technisch lezen in een doorlopende lijn’ dat in 2020 in Nederland de prijs van ‘Het beste onderwijsboek’ won. Marita publiceerde tal van relevante onderwijsonderzoeken. Haar recentste boek (2023) is ‘Begrijpend lezen in een doorlopende lijn’. Tijdens haar online lezing nam Marita het publiek mee in een boeiende toelichting rond het voorkomen en aanpakken van leesproblemen. Marita is duidelijk... "Met alleen een goeie leesles kom je er niet. Zet in op effectieve interventies!"

 


Meer info over het programma

product image product brand

Voorkom leesproblemen

Bekijk
product image product brand

Spelling en woordenschat

Bekijk
product image product brand

Beter lezen en schrijven

Bekijk