Impressies inspiratiesessies

Zij raakten geïnspireerd door Lexima!
Jij binnenkort ook?

Doorheen het schooljaar zetten wij in op een reeks van gratis inspiratiesessies voor onderwijsprofessionals en therapeuten. We delen hieronder graag onze impressies van voorbije sessies.

 

De inzichten van onze inhoudsdeskundigen en de lezingen van prof. Pol Ghesquière en prof. dr. Aryan van der Leij rond de preventie van leesproblemen werd erg gesmaakt. Woorden die bij deelnemers bleven hangen: "Laat kinderen niet ‘doorkleuteren'. – Pak de achterstand zo vroeg mogelijk aan. – Taal leer je van een model, een tutor, intensief, 1 op 1, met herhaling en directe feedback”

 

Onderzoekers prof. Maaike Vandermosten (KUL) en Madelon van den Boer (Universiteit van Amsterdam) boeiden het publiek uitermate. Maaike bracht moeilijke onderzoeksmaterie toch heel begrijpelijk. Na haar sessie weet je welke delen van de hersenen instaan voor taal en wat daarmee gebeurt in de vroege levensjaren.  Madelon loodste het publiek met enthousiasme door haar onderzoeksinzichten rond spelling en brengt heel wat praktische aandachtspunten voor het onderwijs.

 

Ook gastspreker Charlotte Ryckebosch, studentebegeleider HOGENT deelde met enthousiasme haar inzichten en ervaringen rond compenseren bij HOGENT-studenten. Zo maakt ze hard dat ook studenten met een leerbeperking evenveel kans maken op een diploma hoger onderwijs, maar het initiatief moet vanuit de 18+’ers zelf komen.


De 4- en 5 ster rating (gem. 4,49 op 5) en lovende commentaren geven ons en de sprekers alvast energie om dit initiatief onverminderd verder te zetten!

Ook zin om deel te nemen aan één van onze boeiende en inspirerende sessies? Schrijf je dan hier in


Gastspreker preventie, Professor Aryan van der Leij: emeritus-hoogleraar Orthopedagogiek Aryan van der Leij is de grondlegger van Bouw! en is op vandaag nog steeds betrokken bij het Research Institute Child Development and Education van de Universiteit van Amsterdam. Hij is auteur van verschillende studies rond laaggeletterdheid en de preventie van leesproblemen en begeleidde de 2 langdurige studies aan de Universteit van Amsterdam die de onomstotelijke effectiviteit van Bouw! aantoonden.


Gastspreker preventie, Professor Pol Ghesquière: Pol Ghesquière is als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven. Hij is er titularis van de vakken over leerstoornissen (m.i.v. remediërend onderwijs). Zijn onderzoekswerk bestrijkt diverse aspecten van theorievorming, diagnostiek-en behandeling van leerproblemen in het algemeen en dyslexie en dyscalculie in het bijzonder. Hij is tevens voorzitter van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen vzw.


Gastspreker preventie, Professor Maaike Vandermosten: Maaike Vandermosten is sinds 2017 als professor werkzaam aan de KU Leuven, departement Neurowetenschappen. Een centraal thema in haar onderzoek is neuroplasticiteit. Zij doet o.a. onderzoek bij kinderen waarbij ze nagaat hoe de hersenen veranderen als kinderen leren lezen en hoe dit anders verloopt bij kinderen met leesproblemen (dyslexie). Dat is meteen ook het thema van de inspiratiesessie die Maaike verzorgt: “Het plastische jonge brein is ontvankelijk voor het vroegtijdig aanpakken van leesproblemen”. Ongelooflijk hoe boeiend Maaike vertelt en hoe ze moeilijke materie toch erg begrijpbaar kan uitleggen.


Gastspreker remediëren, Madelon van den Boer: Madelon van den Boer is als onderzoeker en docent werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. In huidig onderzoek richt zij zich op de ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden en het aanpakken van lees- en spellingproblemen en dyslexie in het (basis) onderwijs. Daarnaast is zij als orthopedagoog werkzaam (geweest) in de dyslexiezorg en op basisscholen. In het thema van de inspiratiesessie “Wegwerken van achterstanden bij spelling”, spreekt Madelon heel bedreven over de link tussen lezen en spellen, de waarde van en het tekort aan onderzoek rond spelling en hoe zij hier samen met collega Elise de Bree, bijzonder hoogleraar, verandering in brengt


Gastspreker compenseren, Charlotte Ryckebosch: Charlotte Ryckebosch studeerde in 2008 af als logopediste en was daarna werkzaam als zelfstandig logopediste. Ze deed heel wat ervaring op in het begeleiden van jongeren met leerproblemen. Bagage die goed van pas kwam bij haar start in 2018 als studentenbegeleidster+ aan HOGENT. Samen met haar collega’s begeleidt Charlotte alle studenten die met een functiebeperking studeren aan HOGENT. Ze ondersteunen hen via persoonlijke begeleiding en via het toekennen van maatregelen. Sinds schooljaar ’21-’22 biedt HOGENT deze studenten Alinea aan ter ondersteuning.

Meer info over het programma

product image product brand

Voorkom leesproblemen

Bekijk
product image product brand

Spelling en woordenschat

Bekijk
product image product brand

Beter lezen en schrijven

Bekijk