Zelfredzaam dankzij compenserende software

Leerlingen gelijke kansen bieden, leerdrempels helpen wegnemen en zelfs hun leerrendement verhogen? Dat wil toch iedere leerkracht! Compenserende software geeft ondersteuning bij dyslexie en andere lees- en spellingproblemen. De compenserende software leest teksten voor en geeft zo ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen en studeren. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij het schrijven van teksten. 

 

Compenserende voorleessoftware geeft ondersteuning en vermindert de belemmeringen, die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Dankzij deze software kunnen leerlingen met lees-, schrijf- of leerproblemen zoals dyslexie eindelijk presteren op hun cognitieve niveau. Bekijk het overzicht waarin we compenserende software vergelijken.

 

Een greep uit wat allemaal kan: keuze van voorleessnelheid en -stem, dubbele markering om ‘mee te lezen’ , verklaring van moeilijke woorden, werkwoordvervoegingen en afbeeldingen, dicteren, woordvoorspeller, dyslexie specifieke spellingcontrole met voorleescontrole, antwoorden verbergen om jezelf op te vragen, gelijktijdig in hand- en werkboek werken, markeren en samenvatten, audiobestanden maken, eenvoudig wisselen tussen talen, enz.

 

 Programma’s als Alinea en Kurzweil zorgen dat zwakke lezers zelfredzaam omgaan met teksten.