THEMA 1 – preventie van leesproblemen
Een eerste vernieuwende invalshoek is de preventie van leesproblemen. Hoewel rond lezen al heel veel gebeurt op en rond de school, is het luikje preventie eerder ongekend. Voor veel scholen en hun leerlingen is hier dan ook erg veel winst te behalen. De focus tijdens deze lezing ligt op de wetenschappelijke onderzoeken rond het belang en de effectiviteit van een preventieve aanpak van leesproblemen. Aanvullend kom je te weten hoe Bouw! hier een belangrijk hulpmiddel in is. Voor scholen die n.a.v. de Koalatesten zoekende zijn m.b.t. de vormgeving van een taalintegratietraject, kan deze sessie zeker inspireren om dit met behulp van preventieve ondersteuning in te vullen.

 

THEMA 2 – compenseren bij hardnekkige leerproblemen
Ben je benieuwd naar de meerwaarde van compenserende software voor leerlingen met dyslexie en andere leerproblemen?

We geven je een inkijk in hoe compenserende software concreet helpt bij ernstige lees-en spellingsproblemen en staven dit aan wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zoomen we ook in op de bredere inzetbaarheid bij andere problematieken zoals ADHD, DCD, CVI,... Tot slot staan we stil bij de voorwaarden voor een goede implementatie op school.

THEMA 3 – kennismaken met het aanbod van Lexima
Wil je als scholengroep kennismaken met het aanbod van Lexima? Vraag dan een lezing aan waarin we de visie van Lexima voorstellen. Aan den hand van de 4 pijlers ‘preventie, remediëren, compenseren en leesbevordering’ overlopen we onze verschillende ondersteunende programma’s, hun doel, effectiviteit en hoe ze in elke school binnen het zorgcontinuüm kunnen ingepast worden.

Directie- ZOCO-dagen

Ben je op zoek naar een interessante invulling voor de volgende bijeenkomst van directieleden of zorgcoördinatoren binnen jullie scholengroep? Ontdek hieronder de 3 thema's die we voor je klaar staan hebben. We verzorgen deze inspiratievolle lezingen volledig gratis. 

Voor bijkomende vragen contacteer consulenten@lexima.be