Gangbare diagnostiek schiet tekort

in het vaststellen van oorzaken en verklaren van dyscalculie

Het boek ‘Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem.’ van auteurs Wied Ruijssenaars en Cécile Ruijssenaars-Elshoff reikt kernprincipes aan die tot doel hebben de inhoud van het rekenonderwijs te verbeteren.

 

3Dberekend

De auteurs hebben hun kennis over onderzoek, theorie en praktijk vertaald naar de praktijk van het onderwijs, de individuele diagnostiek, remediëring en aanpak/behandeling van dyscalculie. Wied Ruijssenaars is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit in Groningen (na Leuven en Leiden) en publiceert over diagnostiek en behandeling. Cécile Ruijssenaars-Elshoff is orthopedagoog met veel ervaring in het onderwijs en de hulpverlening zowel in Vlaanderen als Nederland. Ze is coauteur van de (spelling)methodiek Geregeld!.

 

Wied en Cécile willen iedereen al vanaf het eerste leerjaar betrekken bij het verbeteren van het rekenonderwijs en hen instrumenten in handen geven om rekenproblemen en dyscalculie aan te pakken.  De door hen uitgewerkte methodiek is leeftijdsonafhankelijk en toepasbaar bij elke rekenmethode.

De gangbare diagnostiek geeft bij moeite met rekenen d.m.v. rekentesten inzicht in de cognitieve vaardigheden, het werkgeheugen en de verwerkingssnelheid. Maar daar liggen niet de oorzaken van het rekenprobleem, wat maakt dat men volgens de auteurs tekort schiet op meerdere vlakken nl. het vaststellen van de oorzaak van dyscalculie en het verklaren van dyscalculie.

 

Rekenen is een dynamisch proces en het is d.m.v. analyse van dat proces dat je erachter komt tegen welke problemen de leerling nu juist aanloopt. Bij moeite met rekenen kan een niet goed aansluitende instructie alvast wel een verklaring zijn voor het niet of onvoldoende geautomatiseerd raken van de basiskennis.

Wil je meer lezen over de visie van Wied en Cécile? Vraag dan hieronder jouw (digitale of printversie) Lexima Magazine 2023 aan en duik in het artikel ‘Effectief rekenonderwijs door duidelijke instructie’ op pg 42-43-44. 

 

Wil je op effectieve manier werken aan getalbegrip en automatisatie van bewerkingen? Het programma Rekenheld stimuleert de rekenvaardigheid.

316x316_website_front-image-Lexima-Magazine