Van M-Decreet naar begeleidingsdecreet
 

Sinds september 2015 was het M-decreet van kracht. Deze maatregel beoogde een meer inclusief onderwijs. Een maatregel waarin elke leerling in de eerste plaats recht zou hebben op gewoon onderwijs, ook leerlingen met een beperking of met leermoeilijkheden. Dit betekende dat de afgelopen 4 jaar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften konden deelnemen aan het gewone onderwijs en zo meer kans op integratie kregen.

 

Het principe van inclusief onderwijs was (en blijft) een mooi gegeven, maar het M-decreet bleek de realiteitstoets niet helemaal te doorstaan. Steeds meer groeide de vraag om de ondersteuning van zowel de leerling met een zorgbehoefte als de begeleidende leerkracht sneller, efficiënter en meer op maat te organiseren. Daarom besliste de nieuwe Vlaamse regering medio 2019 om het M-decreet te vervangen door een begeleidingsdecreet voor zorgnoden.

“Er komt meer nadruk op leren, leerwinst, haalbaarheid voor de leerkracht en de juiste begeleiding”, klonk het bij de Vlaamse regering, in plaats van “het moet en het zal in het gewoon onderwijs”. Het M-decreet wordt dus als het ware “gerenoveerd” en in de toekomst zal er bij gevolg meer op maat gewerkt worden. Terwijl alles nog moet uitgewerkt worden, blijft volgende informatie over het M-decreet beschikbaar op de site onderwijs.vlaanderen.be.

Deze nieuwe wending doet alvast geen afbreuk aan de inzetbaarheid van onze hulpmiddelen in zowel het reguliere onderwijs als in het bijzondere onderwijs.

Wist je dat je als leerling in het reguliere en ook bijzondere lagere of middelbare onderwijs recht hebt op gratis voorleessoftware mits je over een geldig attest beschikt? Je bent leerkracht in het bijzonder onderwijs? Lees dan zeker ook eens hoe voorleessoftware ook voor jou leerlingen het verschil kan maken op deze pagina.